4.8.08

ODELO ZA ODLAZAK


Rasprodato
Kratke priče 
"BEOGRAFITI", Biblioteka KLI-KLI, Beograd, 1997.
96 str. ; Ilustracije. Broširano. Latinica. 

Za izdavača: Zoran Trenković, Branislav Kockar
Urednik biblioteke: Darko Kocjan
Tehnički urednik: Strahinja Maksimović
Likovno rešenje korica: Branko Pantić
Ilustracije: Zoran Spasojević
COBISS.SR-ID 57439244
UDK 821.163.41-36

OCLC 40898122

GLAD

Rasprodato
Poezija
Književni klub "Katarina Bogdanović", Kragujevac, 1998.
42 str. ; 20 cm. Broširano. Ćirilica.

Za izdavača: Saša Milenić
Urednik: Jovica Janković
Recenzent:
Borislav Horvat
Ilustracija na koricama: O. Verejski
COBISS.SR-ID 72132876

COBISS.SR-ID 95134732
LCCN 2002484794
ЭК РГБ И2729
YF.2010.a.5511
OCLC 50693308

AMERIKA IMA RUPU

TV dra­ma „Ame­ri­ka ima ru­pu” naj­bo­lji je tekst TV dra­me za 1998. go­di­nu na kon­kur­su RTS-a.

          Dokumentarna ko­me­di­ja „Ga­vri­lov Prin­cip ili ka­ko sam po­sta­la ba­le­tan” naj­bo­lji je komediograf­ski tekst Pozorišnog festivala „Da­ni­ ko­me­di­je“ u Jagodi­ni za 2000. godinu.

PREDGOVOR
DOWNLOAD
Rasprodato
Dramska trilogija 
"ALMA", Beograd, 2003.
293 str.
; Ilustracije. 21 cm. Broširano. Ćirilica.
Za izdavača: Dr Đorđe Otašević 
Urednik: Vesna Denčić 
Recenzenti: Radomir Bajo Šaranović, Slobodan Stojanović,
               Radomir Putnik, Muharem Pervić, Slobodan Žikić
Likovno rešenje korica: Vesna Denčić 
Ilustracije: Zoran Spasojević
ISBN 86-84023-18-8
LCCN 2006400104
ЭК РГБ И3620
OCLC 56764166

Kratke priče bez muke

Rasprodato
Kratke priče
"ALMA", Beograd, 2003. Prvo izdanje.
176 str. ; ilustr. ; 21 cm. Broširano. Ćirilica.

 
Za izdavača: Dr Đorđe Otašević
Urednik: Vesna Denčić
Tehnički urednik: Sergej Skorupan

Korektura: Ljiljana Otašević, Vera Jovičić
Ilustracije: Zoran Spasojević
Likovno rešenje korica: Vesna Denčić
ISBN 86-84023-49-8

ISBN 86-84023-19-6
LCCN 2006400058
OCLC 86036110

REZERVAT SRBIJA (kratke drame)

Kratke drame
"ALMA", Beograd, 2006.
179 str. ; ilustr. ; 21 cm. Tvrdi povez. Ćirilica.
Za izdavača: Dr Đorđe Otašević
Recenzent: Radomir Putnik
Likovno rešenje korica: Vesna Denčić
Korektura: Dragana Lazić

Ilustracije: Zoran Spasojević
ISBN 86-84023-44-7
LCCN 2007466016
YF.2010.a.5513
ЭК РГБ И3619
OCLC 233591713

Kratke priče bez muke - 2. prošireno izdanje

Kratke priče
"ALMA", Beograd, 2006.
204 str. ; ilustr. ; 21 cm. Tvrdi povez. Ćirilica.
Za izdavača: Dr Đorđe Otašević
Recenzent: Mr Mirjana Gočanin
Tehnički urednik: Sergej Skorupan

Korektura: Ljiljana Otašević, Dragana Lazić
Ilustracije: Zoran Spasojević
Likovno rešenje korica: Vesna Denčić
ISBN 86-84023-49-8

LCCN 2008503424
ЭК РГБ И2730-07
YF.2010.a.5514
OCLC 436215886

TU ZEKA PIJE VODU

Izabrane satire
"ALMA", Beograd, 2008.
267 str. ; ilustr. ; 21 cm. Tvrdi povez. Ćirilica.
Glavni urednik: Dr Đorđe Otašević
Korektura: Dejana Jovanović
Ilustracije: Zoran Spasojević
Likovno rešenje korica: Milan Beštić
ISBN 978-86-7974-043-4
LCCN 2006400104
ЭК РГБ И10094-09
OCLC 459223477