4.8.08

AMERIKA IMA RUPU

TV dra­ma „Ame­ri­ka ima ru­pu” naj­bo­lji je tekst TV dra­me za 1998. go­di­nu na kon­kur­su RTS-a.

          Dokumentarna ko­me­di­ja „Ga­vri­lov Prin­cip ili ka­ko sam po­sta­la ba­le­tan” naj­bo­lji je komediograf­ski tekst Pozorišnog festivala „Da­ni­ ko­me­di­je“ u Jagodi­ni za 2000. godinu.

PREDGOVOR
DOWNLOAD
Rasprodato
Dramska trilogija 
"ALMA", Beograd, 2003.
293 str.
; Ilustracije. 21 cm. Broširano. Ćirilica.
Za izdavača: Dr Đorđe Otašević 
Urednik: Vesna Denčić 
Recenzenti: Radomir Bajo Šaranović, Slobodan Stojanović,
               Radomir Putnik, Muharem Pervić, Slobodan Žikić
Likovno rešenje korica: Vesna Denčić 
Ilustracije: Zoran Spasojević
ISBN 86-84023-18-8
LCCN 2006400104
ЭК РГБ И3620
OCLC 56764166